main office

Ordynacka 14/9
00-358 Warszawa
+48 22 850 25 63

producer's office

Chełmska 21
00-724 Warszawa
budynek 3
pokój 104-10

billing

Ordynacka 14/9
00-358 Warszawa
NIP: 525-22-68-785
REGON: 015501644
KRS: 0000164513
bank account:
54 1240 1040 1111 0010 0063 0864